Kurumsal Liste 1 - Ancowork
ankara co-work hizmetler

Ancowork neden var?

Ankara’nın potansiyel tasarım ve yaratıcı gücünü ortaya çıkarmak, bu güce ortam hazırlamak ve ürünlerinin değer kazanmasına destek vermek, farklı sektörleri bir araya getirerek sinerji oluşturmak,

Ancowork’ün arzusu?

Üyelerin ve paydaşları başarılı olması, ürünleri ve çalışmaları ile aşama kaydetmeleri ve bu başarıda ancowork’ün izi olması,

Ancowork nasıl çalışacak

Karlılık göz ardı edilmeyecek ancak hiçbir zaman öncelik olmayacak, üye ve paydaşların görüşleri ile sonuç odaklı daima dinamik bir yapı sağlanacak,

Ancowork’ün değerleri?

Bütün yapılan çalışmalarda, üretimlerde, tasarımlarda hedef İNSAN olacak, bunun için de İYİ İNSAN olunacak,